Staliaus specialybė Zarasuose

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma Nevykdoma T43072202
(50 kr.)
22,5 sav.T32072201
(40 kr.)
18 sav.T43073204
(90 kr.)
40,5 sav.
42,77 Eur

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas medienos apdirbimo įmonėje, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais, dirbti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) medienos apdirbimo centrais.

Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse arba steigti smulkųjį verslą. Stalius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, staliaus darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvariosios statybos principais.
Stalius dirba kartu su grupe arba individualiai. Jam būtinos šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Stalius dirba savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis.

Kategorija:
Aprašymas

Aprašymas

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas medienos apdirbimo įmonėje, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais, dirbti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) medienos apdirbimo centrais.

Mokymas vykdomas VESK Zarasų skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 28A, Zarasai)

Kontaktai pasiteiravimui:

+370 618 81613, el. p. rasa.pitriniene@vesk.lt
+370 612 11461, el. p. nijole.dambrauskiene@vesk.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=staliaus

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: