Svečių aptarnavimo darbuotojo specialybė Vilniuje

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
P42101304 (90 kr.) P43101306
(90 kr.)
T43101305
(70 kr.)
P-62,46 Eur
T-52,46 Eur

Svečių aptarnavimo darbuotojo – modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti. Svečių aptarnavimo darbuotojo specialybę baigę asmenys, gebės  savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius. Mokymo programoje lavinami visi svečių aptarnavimo darbuotojui reikalingi darbo aspektai. Juos sudaro: svečių sutikimas, priėmimas, informacijos suteikimas, maitinimo paslaugų teikimas, kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas, apskaitos proceso organizavimas. Svečių aptarnavimo darbuotojo specialybės mokymas vyksta Vilniuje.

Asmuo, įgijęs svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, gaminti nesudėtingus patiekalus, juos patiekti, suteikti informaciją ir kitas paslaugas (drabužių skalbimas, lyginimas ir kt.) įstaigų svečiams.

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, žinoti apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Aprašymas

Aprašymas

Svečių aptarnavimo darbuotojo – modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti. Svečių aptarnavimo darbuotojo specialybę baigę asmenys, gebės savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius. Mokymo programoje lavinami visi svečių aptarnavimo darbuotojui reikalingi darbo aspektai. Juos sudaro: svečių sutikimas, priėmimas, informacijos suteikimas, maitinimo paslaugų teikimas, kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas, apskaitos proceso organizavimas. Svečių aptarnavimo darbuotojo specialybės mokymas vyksta Vilniuje.

Mokymas vykdomas Vilniuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:
+370 527 76712, el. p. priemimas@vesk.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T43101305

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

 

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: