Virėjo specialybė

Baigusiems 10 klasių P42101303 (110 kr.)
besimokantiems vidurinio ugdymo programoje
Baigusiems 12 klasių P43101304 (110 kr.)
Baigusiems profesinę
ar aukštąją mokyklą
T21101303 (50 kr.)
T32101302 (60 kr.)
T43101304 (90 kr.)
Kredito kaina įstojusiems
į nefinansuojamą vietą
P-62,46 Eur
T-59,94 Eur

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisiais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės.

Aprašymas

Aprašymas

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus darbuotojus, gebančiu savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus. Įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Mokymas vykdomas Vilniuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:
+370 527 76712, el. p. priemimas@vesk.lt

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro Zarasų skyriuje (Mokyklos g. 2, Ignalina)

Kontaktai pasiteiravimui:

+370 618 81613, el. p. rasa.pitriniene@vesk.lt
+370 612 11461, el. p. nijole.dambrauskiene@vesk.lt

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro Pakruojo skyriuje (Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojis)

Kontaktai pasiteiravimui:
+370 620 10552, el. p. aldona.laurinaviciene@vesk.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=vir%C4%97j

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

 

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: