Kviečiame mokytis Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre profesijos kartu su viduriniu ugdymu.
Profesijų pasirinkimas baigus 10 klasių:

PRAŠYMŲ PILDYMAS

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/