Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos tikslas – padėti asmenims atstatyti profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius ar įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbinius įgūdžius.

Profesinėje reabilitacijoje gali dalyvauti asmenys:

kurie registruoti Užimtumo tarnyboje;

kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;

ir kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Daugiau informacijos:   https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/profesine-reabilitacija/

Profesinės reabilitacijos etapai:

Profesinę reabilitaciją sudaro paslaugų kompleksas – profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ir profesinis mokymas. Atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens situaciją, paslaugas teikia kvalifikuotų specialistų komanda. Profesinės reabilitacijos metu asmenys gali ne tik sustiprinti fizines jėgas, pasirengti psichologiškai, bet ir įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.

Mokiniai gali mokytis aptarnavimo bei paslaugų sferai reikalingų profesijų, išmokti naudotis virtuvės ir kitokia įranga, išmokti aptarnauti lankytojus registratūroje, susipažinti su šiuolaikiška patalpų priežiūros technika bei priemonėmis. Pabaigus dirbti maitinimo, maisto produktų gaminimo įstaigose, parduotuvėse, viešbučiuose, kitose įmonėse.

Šiuo metu vykdomos šios mokymo programos:

Eil. Nr. Profesinės reabilitacijos programos pavadinimas Mokymo
programos kodas
Kreditų
skaičius
Mokymosi forma
1 Siuvėjo –operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa T21072301 35 Formali
2 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa T21101301 35 Formali
3 Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa T21101302 20 Formali
4 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa T21101303 50 Formali
5 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa T32072302 50 Formali
6 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa T32101301 50 Formali
7 Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa T32101303 25 Formali
8 Barmeno modulinė profesinio mokymo programa T32101304 30 Formali
9 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa T32101305 50 Formali
10 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa T43072301 90 Formali
11 Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43091501 90 Formali
12 Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa T43101203 70 Formali
13 Konditerio modulinė profesinio mokymo programa T43101302 70 Formali
14 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa T43101303 70 Formali
15 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa T43101304 90 Formali
16 Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa T43101306 40 Formali
17 Individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programa T43092302 70 Formali
18 Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa T43101202 90 Formali
19 Socialinių paslaugų pagal nustatytą poreikį asmeniui teikimas* 309230005 20 Modulis
20 Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas* 309230006 10 Modulis
21 Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis* 409230001 10 Modulis
22 Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas* 409230008 15 Modulis
23 Socialinių paslaugų teikimas asmeniui pagal nustatytą poreikį* 409230009 20 Modulis
24 Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas* 409230010 15 Modulis
25 Makiažo atlikimas 410120004 10 Modulis
26 Rankų ir kojų priežiūra 410120005 15 Modulis
27 Elektroninių kasos aparatų ir kasos sistemų valdymo neformaliojoo N32041601 5 Neformali
28 Drabužių sukirpimo ir siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programa N32072301 20 Neformali
29 Moterų, vyrų ir vaikų plaukų kirpimo neformaliojo profesinio mokymo programa N32101202 30 Neformali
30 Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa N32101301 30 Neformali
31 Sveiko maisto  gaminimo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa N43101301 3 Neformali
32 Saldžiųjų patiekalų gaminimo neformaliojo profesinio mokymo programa N32101302 15 Neformali
  * su galimybe įgyti kompetencijas pagal SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO, TEIKIANČIO SOCIALINES PASLAUGAS, ĮŽANGINIO MOKYMO PROGRAMĄ, 40 ak.val.      
 

 

Detalesnės informacijos teirautis: 

     
  Evelina Kriauzaitė, Profesinės reabilitacijos psichologė,
mob. +37066423125, el.p. evelina.kriauzaite@vesk.lt

Regina Mieldažienė, skyriaus vedėja,
mob. +37062049090el.p.regina.mieldaziene@vesk.lt

     

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietoje, kompensuojamos transporto ir apgyvendinimo išlaidos. Asmuo, dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje, gauna profesinės reabilitacijos pašalpą iki 180 kalendorinių dienų.

Daugiau apie profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimą: PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLĖSE https://e seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248768/asr

Aktualios tvarkos:

Mokymo organizavimo taisyklės (nuoroda)

Vidaus tvarkos taisyklės profesinės reabilitacijos klientams (nuoroda)

Daugiau informacijos suteiksime:

Socialinių paslaugų ir profesinės reabilitacijos skyriuje

Žirmūnų g. 143, Vilnius, II a. 223 kab.; tel.  8 620 49090

El. p. regina.mieldaziene@vesk.lt