Naujienos

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ dalyvauja programoje DARNI MOKYKLA 2021/2022

Programa siekia paskatinti jaunus žmones mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas.
Lapkričio 15 – 21 d., yra paskelbta „Globalaus švietimo savaite“. Darni mokykla kviečia dalyvius išbandyti savo jėgas Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamame komiksų konkurse, kuris skirtas darnaus vystymosi tikslams.

Konkurso uždaviniai:  

  • Formuoti vaikų ir jaunuolių atsakingumą už vykstančius pasaulio pokyčius;
  • Skatinti juos pažinti Darnaus vystymosi tikslus ir prisidėti prie jų įgyvendinimo;
  • Padėti vaikams ir jaunuoliams suvokti, kad kiekvienas galime prisidėti prie pasaulio pokyčių;
  • Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams kūrybiškai perteikti savo požiūrį apie pasaulio problemų sprendimo būdus.

Konkurso užduotis:

Išsiaiškinti kuo svarbūs pasaulyje darnaus vystymosi tikslai. Pasirinkus vieną pasaulinį tikslą sukurti komikso rėmelį, kuriame atvaizduota super galia, padėsianti pasauliui pasiekti jūsų pasirinktą tikslą.

Komiksų konkurse, paskatintos matematikos mokytojos Alionos Vareikienės, dalyvauja ir PMC „Žirmūnai“ 610 grupės mokinės Austėja Andralovičiūtė ir Viktorija Galkova. A. Andralovičiūtė sukūrė lyčių lygybei skirtą komiksą, o V. Galkova miškų, žemės biologinei įvairovei.