Naujienos

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ pastato, esančio Žirmūnų g. 143, Vilniuje, architektūrinių ir renovacijos sprendinių projekto konkursas

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ skelbia atvirą vieno etapo mokymo centro pastato Žirmūnų g. 143, Vilniuje, architektūrinių renovacijos sprendinių projekto konkursą.


Konkurso tikslas – išrinkti geriausią projektą Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ pastato Žirmūnų g. 143, Vilniuje, renovacijai.


Konkurso uždaviniai – sukurti architektūrinius pastato eksterjero renovacijos sprendinius, atitinkančius pažangiausias, ekonomiškai ir energetiškai pagrįstas, ilgalaikes, lengvai eksploatuojamas, inovatyvias idėjas. Pateikti sprendiniai turi atitikti projektinei teritorijai ir pastatui galiojančius reglamentus bei kokybiškos architektūros, bei energetinio tvarumo principus.

Projektų vertinimo kriterijai:

  1. Integralumas
  2. Originali ir vientisa architektūrinė idėja
  3. Inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui
  4. Technologiniai, energijos taupymo sprendimai

Projektiniai pasiūlymai turi būti teikiami iki 2021-03-01 el. paštu: info@vesk.lt arba siunčiami/pristatomi adresu: Žirmūnų g. 143, Vilnius.

Konkurso laimėtojas bus paskelbtas iki 2021-03-05.


Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju. Konkurso laimėtojui atsisakius pasirašyti paslaugų pirkimo sutartį, sutarties pasirašymas bus teikiamas antrosios vietos laimėtojui.