Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0026 „Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

Projekto santrauka:

Viena svarbiausių kokybiško profesinio mokymo ir mokymosi sąlygų – praktinio mokymo bazės tinkamumas. Problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas – dėl nusidėvėjusios profesinio mokymo įrangos mokymo centras neturi galimybės užtikrinti darbo rinkos poreikius atitinkančios profesinio mokymo kokybės. Siekiant didinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, būtina aprūpinti mokymo centro švietimo sričių „Sveikatos priežiūra“ ir „Paslaugos asmenims“ mokymo programas trūkstama modernia praktinio mokymo įranga.
Įgyvendinus numatytas investicijas, mokymo centre būtų užtikrinta darbo rinkos poreikius atitinkanti profesinio mokymo kokybė, sudarytos galimybės profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, padidėtų profesinio mokymo įstaigos veiklos efektyvumas. Gerėjanti profesinio mokymo kokybė lemtų profesinio rengimo patrauklumo didėjimą, todėl profesinį mokymą pasirinktų didesnė dalis šalies besimokančių asmenų. Projekto metu įsigyta praktinio mokymo įranga bus naudojama aukštos kokybės ir darbo rinkos reikalavimus atitinkančiam praktiniam profesiniam mokymui organizuoti.

 

Projekto rezultatai:

  1. Atnaujinta nusidėvėjusi ir įsigyta trūkstama praktinio mokymo įranga virėjo, konditerio, padavėjo barmeno modulinėms profesinio mokymo programoms, sudarant sąlygas profesinio mokymo procese taikyti pažangius ir darbo rinkos poreikius atitinkančius mokymo metodus bei padidinti šių profesinio mokymo programų kokybę;
  2. Atnaujinta nusidėvėjusi ir įsigyta trūkstama praktinio mokymo įranga masažuotojo, slaugytojo padėjėjo modulinėms profesinio mokymo programoms, sudarant sąlygas padidinti šių profesinio mokymo programų kokybę.

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 12 31 – 2021 06 30

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

www.esinvesticijos.lt