image description

Projekto vykdytojas: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-01-07

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-03-31

Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto uždavinys: Siekiant patenkinti paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių specialistų poreikį Lazdijų rajono savivaldybėje, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo Veisiejų skyriuje įrengti šiuolaikinę paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių specialistų mokymo infrastruktūrą.

Projekto veiklos: 

Mokomųjų patalpų skirtų paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių profesiniam mokymui remontas

Paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių profesinio mokymo įrangos įsigijimas

Projekto biudžetas: 496.906,29Eur.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

www.esinvesticijos.lt