Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0025 „Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ švietimo sričių „Paslaugos asmenims“ bei „Verslas ir administravimas“ profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

Projekto santrauka:

Viena svarbiausių kokybiško profesinio mokymo ir mokymosi sąlygų – praktinio mokymo bazės tinkamumas. Problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas – dėl nusidėvėjusios profesinio mokymo įrangos projekto vykdytojas neturi galimybės užtikrinti darbo rinkos poreikius atitinkančios profesinio mokymo kokybės. Siekiant didinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, būtina aprūpinti mokymo centro švietimo sričių „Paslaugos asmenims“ bei „Verslas ir administravimas“ mokymo programų įgyvendinimui reikalinga modernia praktinio mokymo įranga.
Įgyvendinus numatytas investicijas, mokymo centre bus užtikrinta darbo rinkos poreikius atitinkanti profesinio mokymo kokybė, sudarytos galimybės profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, padidės profesinio mokymo įstaigos veiklos efektyvumas. Gerėjanti profesinio mokymo kokybė lemtų profesinio rengimo patrauklumo didėjimą, todėl profesinį mokymą pasirinktų didesnė dalis šalies besimokančių asmenų. Projekto metu įsigyta praktinio mokymo įranga bus naudojama aukštos kokybės ir darbo rinkos reikalavimus atitinkančiam praktiniam profesiniam mokymui organizuoti.

 

Projekto rezultatai:

  1. Atnaujinta nusidėvėjusi ir įsigyta trūkstama praktinio mokymo įranga virėjo, konditerio, padavėjo barmeno modulinėms profesinio mokymo programoms, sudarant sąlygas padidinti šių specialistų rengimo kokybę.
  2. Įsigyta trūkstama praktinio mokymo įranga apskaitininko ir kasininko, pardavėjo, logisto ekspeditoriaus modulinėms profesinio mokymo programoms, sudarant sąlygas profesinio mokymo procese taikyti pažangius ir darbo rinkos poreikius atitinkančius mokymo metodus bei padidinti šių specialistų rengimo kokybę.

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 12 31 – 2021 06 30

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

www.esinvesticijos.lt