ERASMUS+ Profesinio mokymo bendradarbiavimo partnerystės projektas

“Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change / Green Leadership”

„Baltijos šalių žalioji lyderystė: profesinio mokymo mokiniai – pokyčių iniciatoriai“

Nr. 2022-1-LV01-KA220-VET-000089171

Norint užtikrinti geresnę ir ekologiškesnę ateitį, būtina imtis veiksmų jau dabar. Remiantis ES Komisijos duomenimis, žiedinės ekonomikos priemonių taikymas Europoje iki 2030 m. gali padidinti ES BVP dar 0,5 proc. ir sukurti apie 700 000 naujų darbo vietų. Akivaizdu, kad profesinio mokymo sektorius labai prisidės prie šio skaičiaus pasiekimo, Taip pat ir prie perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo bei profesinio mokymo turinio pritaikymo prie kintančių įgūdžių poreikių esamose pramonės šakose.

Projekto tikslas:

Skatinti profesinio mokymo sektoriaus vaidmenį ir lyderystę ekologinio pokyčio laikotarpiu:

– plėtojant inovatyvų požiūrį, diegiant naujus mokymo ir mokymosi metodus, skirtus ekonomikos, visuomenės ir darbo rinkos poreikius atitinkantiems įgūdžiams ugdyti.

– sprendžiant aplinkosaugos ir klimato iššūkius ugdant profesinio mokymo mokytojų ir vadovų žaliąsias kompetencijas bei profesinio mokymo mokinių žaliuosius ir bendruosius įgūdžius.

Numatomi projekto rezultatai:

Projekto metu bus parengta Žaliosios lyderystės mokymo programa profesinio mokymo mokytojams ir vadovams, kurioje bus pateikti žaliųjų technologijų ir žiedinės ekonomikos gerosios praktikos pavyzdžiai Baltijos regione ir inovatyvūs mokymo/si metodai žaliųjų įgūdžių lavinimui profesinio mokymo mokyklose.

Projekto partneriai:

  • Latvijas tirdzniecibas un rupniecibas kamera (Latvijos prekybos ir pramonės rūmai), Latvija – koordinatorius:
  • Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras, Lietuva
  • SIA Baltic Bright (Mokymų ir konsultacijų centras), Latvija
  • Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid (Estijos žemdirbystės muziejus), Estija
  • Suomen ympäristöopisto SYKLI oy Finland (Aplinkosaugos mokykla), Suomija
  • Tartu Rakenduslik Kolledž (Tartu profesinio mokymo centras), Estija
  • Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Vidžemės technologijų ir dizaino profesinė mokykla), Latvija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-01 – 2025-10-31

Projekto tinklapis  https://balticgreenvet.eu/

Projekto naujienlaiškiai (EN):

Naujienlaiškis #1 https://drive.google.com/file/d/1uL3LQ5TXPqTO7Z1d3FLOQFEnrbX6Zn3j/view?usp=sharing

Naujienlaiškis #2 https://drive.google.com/file/d/1_jZLX0p7lfOYq4Gchwkc3My1zBQDRlUx/view?usp=sharing

Pirmoji „Baltic Green Leadership:VET Students as Agents of Change / Green Leadership” projekto darbinė sesija

„Baltic Green Leadership“ projekto partnerių susitikimas Rygoje

Erasmus+ projekto „Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change / Green Leadership” mokymai Helsinkyje