ERASMUS+ Profesinio mokymo bendradarbiavimo partnerystės projektas

“Technological Resources to Improve the Digitalization of VET/ TechnoVET“

„Technologiniai ištekliai profesinio rengimo ir mokymo skaitmeninimui gerinti“

Nr. 2022-1-ES01-KA220-VET-000086946

Skaitmeninės kompetencijos yra vienas iš pagrindinių veiksnių, ypač svarbių sėkmingai integracijai į darbo rinką. Projektu siekiama konkrečiais sprendimais reaguoti į pandemijos sukeltus pokyčius trijose srityse: technologijų, minkštųjų įgūdžių ir administracinio organizavimo. Kai kurie skaitmeniniai procesai ir mokymosi metodai, taikyti COVID-19 pandemijos metu, pasirodė esą veiksmingi ir gali būti naudojami tais atvejais, kai tenka keisti tradicinį mokymosi būdą.

Projekto tikslas:

Skatinti skaitmeninimą profesinio mokymo srityje, jį tobulinti ir skleisti pagrindinę profesinio mokymo skaitmeninimo idėją.

Numatomi projekto rezultatai:

 • Naudingų technologijų vadovas

Projekto partnerių šalyse bus vykdomos profesinio mokymo dalyvių (administracijos atstovų, mokytojų, mokinių) apklausos siekiant nustatyti, kokie skaitmeniniai sprendimai ir technologijos buvo taikomi profesiniame mokyme pandemijos metu, ir kurie iš jų geriausiai pasiteisino. Surinkta informacija bus apibendrinta naudingų technologijų vadove, kuris apims tris pagrindines sritis – techninį įgyvendinimą, įgūdžių plėtrą ir administracinį valdymą.

 • Techniniai sprendimai ir minkštųjų įgūdžių tobulinimo kursai

Ketinama sukurti techninius sprendimus, kurie atitiktų apklausų metu nustatytus poreikius, ir parengti pagalbinę priemonę mokytojams ir mokiniams, padėsiančią lengviau kurti, taikyti ir naudoti skaitmeninį mokymo turinį. Projekto metu bus parengti ir išbandyti mokymo kursai, skirti mokinių minkštųjų gebėjimų ugdymui.

 • Administraciniai sprendimai ir atvirojo kodo platforma

Bus siekiama sukurti administracinės srities sprendimus ir tvarumo praktikas profesinio mokymo skaitmeninimui. Planuojama parengti administracinių priemonių taikymo įrankį, skirtą geresniam mokymo medžiagos, egzaminų, lankomumo įrašų ir pan. skaitmeninimui. Atvirojo kodo platformos sukūrimas padės nuolat tobulinti profesinio mokymo skaitmeninimą ir plačiai skleisti projekto pasiekimus.

Projekto partneriai:

 • International Formation Center S.L. (privati švietimo įmonė), Ispanija – koordinatorius
 • BILDUNGSZENTR EN DES BAUGEWERBES EV (profesinio mokymo centras), Vokietija
 • CENTRE IFAPME LIEGE HUY VERVIERS ASBL (profesinio mokymo centras), Belgija
 • TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG (privati švietimo įmonė), Vokietija
 • Interaktiv GmbH (IT įmonė), Vokietija
 • ABSTRACT SRL (IT įmonė), Italija
 • SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (profesinio mokymo centras), Italija
 • Lux Impuls GmbH (privati švietimo įmonė), Vokietija
 • Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras, Lietuva

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-10-17 – 2024-12-16

TechnoVET partnerių susitikimas Madride

Erasmus+ projekto „TechnoVET“ partnerių susitikimas

Erasmus+ projekto „TechnoVET“ partnerių susitikimas