Projektų naujienos

Projekto „EasTDVET“ darbinė sesija Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre

Birželio 18-19 d. VESK vyko projekto „Lengvesnis skaitmeninių projektų rezultatų perkėlimas į profesinio mokymo sistemą“(EasTDVET) darbinė sesija.
Projekto dalyvių susitikimo tikslas – numatyti tolesnes profesinio mokymo centrų pokyčių valdymo perspektyvas ir pateikti galutines išvadas.
Remiantis ankstesnių projekto darbo etapų išvadomis, buvo pateikti pasiūlymai, gerinantys skaitmeninę integraciją profesiniame mokyme. Taip pat buvo įvardinti ir aptarti išorės ir vidaus veiksniai, turintys įtakos integracijos aspektams.
ERASMUS+ projektas „Easing Transfer of Digital project results to VET” („Lengvesnis skaitmeninių projektų rezultatų perkėlimas į profesinio mokymo sistemą“) Nr. 2023-1-DE02-KA210-VET-000150609.