Lapkričio 12 d. įvyko paskutinis Erasmus+ projekto „Zero Waste Cuisine for a Sustainable Future“ partnerių susitikimas, Austrijoje, Linz.

Su partneriais iš Austrijos, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos susitikimo metu aptarti projekto metu sukurti intelektiniai produktai, rezultatai, aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės. Projekto metu buvo sukurtas „Maisto gaminimas be atliekų“ – modulis, receptų rinkinys, video medžiaga.„Zero Waste Cuisine for a Sustainable Future“ projekto tikslas prisidėti prie mokinių „0-waste“ kompetencijų ugdymo restoranų versle, siekiant mažesnio atliekų susidarymo (kad atliekų kiekis taptų nulinis) ir žalos bei taršos gamtai.