Pynėjų iš vytelių modulinė profesinio mokymo programa SUP Vilniuje ir Pakruojo skyriuje

Informacija stojantiems

P21073206 – programa, 90 mokymosi kreditų

Bazinis išsilavinimas – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje;

Aprašymas

Programos paskirtis – Pynėjo iš vytelių modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam pynėjui iš vytelių parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, paruošti darbo vietą, pinti krepšius, dekoratyvinius dirbinius.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Programoje mokoma paruošti žaliavas, įrankius, įrangą kitas darbui reikalingas priemones pynimui. Išmoks pinti krepšius beformos, ant formos, pinti kitus dekoratyvinius dirbinius, taip pat gali pasirinkti vieną iš pasirenkamųjų modulių ir išmokti pinti papuošalus, ar taisyti pintus dirbinius bei papuošalus, rišti dirbinius iš šiaudų.

 

Karjeros perspektyvos

Asmuo, įgijęs pynėjo iš vytelių kvalifikaciją, galės dirbti individualiai arba samdomu darbuotoju specializuotose dirbtuvėse, kultūros ir meno centruose.

 

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre, Technologijų skyriuje (Šilo g.24, Vilnius).

Kontaktai pasiteiravimui
+370 527 76712

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre, Pakruojo skyriuje (Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojis)

Kontaktai pasiteiravimui:
+370 620 10 552, el. p. aldona.laurinaviciene@vesk.lt

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/