Projekto santrauka:

Projektu siekiama sukurti sąlygas jaunimo ir bendruomenės fizinės veiklos aktyvumo didinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui, socialinės įtraukties skatinimui. Šiuo metu Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ patalpose esanti nusidėvėjusi ir nesaugi įranga bei sportinio inventoriaus trūkumas nesudaro galimybių saugiai ir kokybiškai sportuoti, neskatina jaunuolių rinktis sporto kaip patrauklios popamokinės veiklos.

Projekto metu numatoma atnaujinti treniruoklių salę ir treniruotėms reikalingą inventorių, kad bendruomenės teritorijoje gyvenantys žmonės galėtų aktyviai leisti laiką, stiprinti fizinę savijautą, atrasti naujas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes. Sporto projekto veiklos įgyvendinamos kartu su partneriu – Asociacija „Žirmūnų bendruomenė”.

Atnaujintoje treniruoklių salėje fizinio lavinimo mokytojai rengs grupines ir individualias mankštas bei treniruotes Centro mokiniams, darbuotojams, Žirmūnų seniūnijos gyventojams, išmokys juos taisyklingai naudotis treniruokliais ir įvertinti jų teikiamą naudą. Tikimasi, kad įgyvendinus projekto veiklas pagerės jaunimo ir suaugusių žmonių sportavimo įgūdžiai, o tai turės įtakos gyvenimo kokybei, o kartu ir visuomenės sanglaudai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020–2021 metai

Projektas „Treniruoklių salės atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Šiaurietiško ėjimo mokymai, 2020 m. spalio 2 d.

Šiaurietiško ėjimo mokymai, 2020 m. spalio 10 d.

Šiaurietiško ėjimo žygiai, 2021 m. balandžio 20 d. ir 29 d.

Vaikų treniruotės

Suaugusiųjų treniruotės