Naujienos

Svarbi informacija apie mokymo proceso organizavimą

Informuojame, kad profesinis mokymas, neformalus suaugusiųjų švietimas mokymo centre „Žirmūnai“ planuojamas organizuoti nuo birželio 1 d. mišriuoju būdu, atsižvelgiant į tai, kokių mokymo programų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, ir kurias įmanoma vykdyti individualių užsiėmimų principu.

Atsižvelgiant į 2020-03-14 LR vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ priimtus pakeitimus ir jo 3.3.1.5. p., Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų“ bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo, šiuo metu vyksta pasiruošimo darbai ir rengiamos specialios tvarkos, kurių bus reikalaujama laikytis tol, kol galios karantino režimas.