Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo (2021-09-27, įsak. Nr. V1-152) NUOSTATAI

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ 2023 m. veiklos planas: Veiklos planas

VERSLO IR SVETINGUMO PROFESINÉS KARJEROS CENTRO ISTATAI ĮSTATAI

 

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo nuostatai (2019-09-04, įsak. Nr. V1-6) NUOSTATAI

Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro ir viešosios įstaigos Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos reorganizavimo sąlygos. REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo vykdomų programų 2021-2022 m. m. įgyvendinimo planas:
Įgyvendinimo planas 2021 – 2022 PMC Žirmunai

Tarptautiškumo strategija 2020-2025 m. Tarptautiskumas_strategija_2020-2025

2023 m. veiklos planas Veiklos planas 2023