Projekto pavadinimas: „Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro moduliai“
Projekto Nr.: Nr. 10-023-T-0012
Projekto vykdytojas: Centrinė projektų valdymo agentūra
Projektas įgyvendinimas pagal programą „Naujos kartos Lietuva“
Projekto pradžia: 2021-09-01
Projekto pabaiga: 2023-09-30

Projekto tikslas: Sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją
dalį ar vidurinio ugdymo programą mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulį(-ius) Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre.

Profesinis mokymas vis dar nėra patrauklus gimnazistų tarpe, galvojant, kad profesinio
mokymo programas turėtų mokytis tie, kurie jau negali mokytis gimnazijoje, turi elgesio ir emocijų
sutrikimų yra nepažangūs. Šiek tiek klaidina ir devintos bei dešimtos klasės pagrindinio ugdymo II dalies
programa, kuri labai panaši į bendrojo lavinimo mokyklose teikiamas bendrojo ugdymo programas, todėl
profesinio mokymo programos jiems nėra siūlomos. Taip pat pastebėta, kad mokiniai bendrojo ugdymo
mokyklose mažai žino apie profesinio mokymo galimybes ir darbinės veiklos sąlygas.

Gimnazistai VESK turės galimybę mokytis pagal keturių programų modulius.
Pagal Virėjo modulinę profesinio mokymo programą gimnazijų mokinai mokysis
Nesudėtingos technologijos sušių gamybos, Picų gaminimo, Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo
patiekalų gaminimo, Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas, Tvarkos virtuvėje
palaikymas modulių.

Pagal Padavėjo ir barmeno modulinę profesinio mokymo programą mokiniai mokysis Baro
paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas bei Įvairių skonių kavos gaminimas ir patiekimas modulių.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokysis Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo
modulinės profesinio mokymo programos modulį Statinių paviršių paruošimas dažymo darbams.
Pagal Kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą mokiniai mokysis modulį Šukuosenų formavimas.

Planuojami rezultatai: 184 mokiniai pagal projektą „Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro
moduliai“ gaus profesinio mokymo pažymėjimus.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis NextGenerationEU. Projektui įgyvendinti skirta 58 423,54 eur.