Projekto pavadinimas: Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro moduliai

Projekto nr.10-002-T-0021

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 rugsėjo 1 d.- 2024 birželio 30 d.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams susipažinti su profesinio mokymo programomis, siekiant įgyti profesinių kompetencijų ir savęs pažinimo ir bendravimo įgūdžių.

Projektu sprendžiamos problemos: siekiant didinti profesinio mokymo patrauklumą ir jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, plečiant profesinių kompetencijų įgijimo galimybes, bus sudaromos sąlygos bendrojo ugdymo mokyklų  mokiniams rinktis ir dalyvauti profesinio programų modulių veikloje. Bus sudarytos sąlygos plačiau susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo ateities karjerą, labiau pažinti save ir savo galimybes, taip pat turiningai leisti laisvalaikį. Projekto įgyvendinimo metu nebus apribojimų ir veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį HP ir chartijos nuostatoms (pagal PFSA 3 p. ir 3.1 p.), bus tiesiogiai prisidedama pagal PFSA 3.4 (tikslinės grupės apklausa dėl spec. poreikių) ir 3.5 (BDAR) punktų. Norint prisidėti prie darnaus vystymosi ir lygių galimybių visiems, prieš įgyvendinant projekto veiklą, atliekama tikslinės grupės apklausa – nustatoma, ar jos nariai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos atsižvelgta organizuojant projekto veiklas.

Projekto tikslinė grupė: bendrojo ugdymo mokyklų (Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos, Vilniaus Antakalnio gimnazijos, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos, Vilniaus r. Egliškių Šv. Jono Bosko gimnazijos, Pakruojo r. Balsių pagrindinės mokyklos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos, Pakruojo Atžalyno gimnazijos, Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos, Vilniaus Verkių mokyklos – daugiafunkcinio centro mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programas.

Projektui skirta finansavimo suma: 47 104, 56 Eur.

Projekto finansavimo šaltinis: Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšų (EGADP subsidijos lėšos)