Naujienos

VESK veikla atitinka ISO 14001:2015 standarto reikalavimus

2024 metų balandžio 16 d. sėkmingai atliktas VESK Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikacinis auditas. Nuo šiol VESK veikla atitinka ne tik ISO 9001:2015, bet ir ISO 14001:2015 standarto reikalavimus!
Šiame standarte pagrindinis dėmesys telkiamas aplinkosaugos aspektų valdymui organizacijoje. Suprantame, kad mūsų visų veikla turės įtakos tiek dabartinei, tiek ir ateities kartų gyvenimo kokybei ir aplinkai, todėl savo veiklą grindžiame žaliosios ekonomikos principais ir skleidžiame žinią apie tvarumą.
Įsipareigojame kasdienėje veikloje taikyti tvarios valdysenos principus, tausoti aplinką, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones.
Nuoroda į sertifikatą >>.