Projektų naujienos

„vetDIET“ partnerių susitikimas

Birželio 5 d. įvyko nuotolinis Erasmus+ programos Strateginės partnerystės projekto
„vetDIET“, sutarties Nr. 2019-1-PL01-KA202-065597, partnerių susitikimas. Jo metu partneriai iš Lietuvos,
Latvijos ir Lenkijos pristatė surinktą informaciją apie vyraujančias sveikos mitybos ir maisto gaminimo
tendencijas savo šalyse, kurios pagrindu bus parengta bendra tarptautinė ataskaita. Vėlesniame projekto
įgyvendinimo etape vyks mokymai profesijos mokytojams ir viešojo maitinimo sektoriaus atstovams,
siekiant gerinti viešojo maitinimo sektoriaus profesinio mokymo kokybę ir veiksmingumą, diegti sveikos
gyvensenos įpročius per profesinį švietimą ir mokymą bei skatinti Europos darbdavių poreikius atitinkančio
profesinio mokymo plėtrą.

Daugiau apie projektą: https://perfect-project.eu/en/erasmus-projects/vetdiet/