Virėjas SUP

Informacija stojantiems

P21101308– programa, 60 mokymosi kreditų

Bazinis išsilavinimas nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje.

Aprašymas

Modulinė virėjo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą virėją, kuris gebėtų, prižiūrint

aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį

apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyta 3 kvalifikaciją

sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

• Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas;

• Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas;

• Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas.

Karjeros perspektyvos

Įgiję virėjo kvalifikaciją, prižiūrimi aukštos kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti virtuvės gamybos cechuose, nedidelėse kavinėse, valgyklose.

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre, Technologijų skyriuje (Šilo g.24, Vilnius).

Kontaktai pasiteiravimui
Tel. +370 527 76712

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/