Viešosios įstaigos Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras
Zarasų – Ignalinos skyrius savo veiklą pradėjo 2000 m.  Pagrindinė skyriaus veikla – suaugusiųjų profesinis mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos tobulinimas, profesinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas.

Įstaiga nuolat bendrauja su Zarasų, Visagino, Ignalinos, Rokiškio, Anykščių, Utenos  rajonų Užimtumo tarnybomis, apmoko ar perkvalifikuoja bedarbius. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su įmonėmis ar įstaigomis, kurios siunčia savo darbuotojus įgyti kvalifikaciją. Organizuojame kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Profesinio mokymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje. Jis gali būti pirminis ir tęstinis.

Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas skirtas mokiniams, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją. Asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas.

Profesinis mokymas Lietuvoje įgyvendinamas mokykline forma, tačiau praktinis mokymas ir mokymas įmonėse sudaro didžiąją mokymo programos dalį. Pirminiame profesiniame mokyme praktiniam mokymui iš viso skiriama 60–70 proc. specialybės dalykams skirtų valandų, iš kurių 8–15 savaičių praktinis mokymas privalo būti vykdomas įmonėje arba realias darbo sąlygas atitinkančioje mokymo įstaigos bazėje.

Pirminio profesinio mokymo programos Zarasų – Ignalinos  skyriuje:

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Nuo 2020 m. priėmime į profesinio mokymo įstaigas gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, bet ir I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos.

Nuo 2017 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta internetu. Norintieji įstoti prašymus turi registruoti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMABPO) sistemą  https://www.lamabpo.lt/.

PRAŠYMAI TEIKIAMI SISTEMOJE https://profesinis.lamabpo.lt/

Tęstinis profesinis mokymas

Tęstinis mokymas teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją arba aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą pirmąją kvalifikaciją ar įgyti kitą kvalifikaciją arba įgyti profesinį
standartą atitinkančias kompetencijas, siekiant įgyti kitą kvalifikaciją (arba jos dalį). Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą.

Mokymas organizuojamas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Platus formalaus ir neformalaus mokymo programų pasirinkimas suteikia galimybę kiekvienam pasirinkti profesiją ar įgyti profesines kompetencijas pagal savo gebėjimus, norą mokytis ir išmokti. Teorinis ir praktinis mokymas vykdomas Zarasų – Ignalinos  skyriuje įrengtuose ir mokymams pritaikytuose mokymo kabinetuose ir praktikos bazėje.

Praktinį mokymą mokiniai atlieka Zarasų, Visagino, Anykščių, Ignalinos, Rokiškio ir kitų rajonų įmonėse: restoranuose, kavinėse, įmonių virtuvėse, prekybos centruose, siuvimo bei kitose verslo įmonėse. Mokiniai per praktinį mokymą realioje darbo aplinkoje turi visas galimybes išmokti dirbti moderniais technologiniais įrengimais, pritaikant naujausias technologijas.

Mokymai organizuojami visus metus.

Norintys mokytis pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymą mokytis;
  • Asmens dokumentą;
  • Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
  • Nuotrauką;
  • Sveikatos pažymą (086/a forma arba 047/a);
  • Ar/ir kitus atitinkamai mokymo programai vykdyti reikalingus dokumentus.

                                              Mokymo programos

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro Zarasų – Ignalinos skyrius

Mokymo vieta Zarasai

T43073203 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa
T43041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa
T43073202 Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa
T43073204 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa
T43041601 Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa
T21101302 Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa
T43072202 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa
T32073215 Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32072203 Pjautinės medienos gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa
T21072201 Medienos apdirbėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32073211 Dailidės modulinė profesinio mokymo programa
T32072201 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa
T32073202 Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa
T22073203 Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32072202 Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa
T32101301 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa
T21072301 Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa
T32101201 Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa
T32101302 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32073216 Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa
T32101202 Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa
T21101303 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32082101 Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa
T32073214 Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa
T21073202 Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T21073209 Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T21073206 Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32073213 Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa
T21101301 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa
T43041102 Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa
T21101304 Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa
T43041603 Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa
T32041601 Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa
T43091301 Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32092301 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32061201 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa
T43061202 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa
P43092302 Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa
T43092302 Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa
P32092302 Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa
T32092302 Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa
P21081181 Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
P21081101 Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T21081101 Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
P43092201 Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
T43092201 Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymo vieta Ignalina

Valstybinis kodas Pavadinimas
T43041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa
T43041601 Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa
T32101302 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
T21101303 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
T43041102 Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa
T21101304 Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa
T32061201 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa
T43061202

 

P43092201

 

T43092201

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa grama

Kontaktai: 

Skyriaus vedėja Rasa Pitrinienė

El.p. rasa.pitriniene@vesk.lt

tel. nr. +370 618 81613

Kontaktai: 

Skyriaus vedėja Rasa Pitrinienė

el. p. rasa.pitriniene@vesk.lt

tel. nr. +370 618 81613