http://www.vesk.lt/vesvet/lt/apie-vesvet/

Erasmus strateginių partnerysčių projekto metu sukurta iteraktyvi medžiaga verslumo įgūdžių ugdymui ir vertinimui. Metodika parengta LEVEL5 metodika ir Blumo taksonomija. Remiantis partnerių šalių darbdavių apklausa, pasirinkta 10 verslumo kompetencijų: problemų sprendimas, komandinis darbas, lyderystė, kūrybiškumas, lankstumas, bendravimas, išteklių planavimas ir valdymas, refleksija, kritinis mąstymas ir autonomija.

Video kiekvienai kompetencijai ugdyti sukurti animaciniai video IMOTEC Vilnius Lithuania – YouTube

Metodinę medžiagą, užduotis pdf formatu ir video rasite VESVET E-platformoje, kurioje kiekvienas gali užsiregistruoti Vesvet Courses (vesk.lt)

Kompiuterinis žaidimas, apimantis 10 verslumo kompetencijų Unity WebGL Player | VESVET Game (isrg.org.uk)