PRIĖMIMO TVARKA

Gimnazistams

Moduliai gimnazistams, besimokantiems savoje mokykloje

Priėmimas į 9 -tą klasę nevykdomas. Grupė suformuota.

Profesijos stojantiems po 10 klasės
 

 

Siekiantiems įgyti profesiją

Profesijos stojantiems po 12 klasių

Profesijos norintiems persikvalifikuoti

 

Turintiems SUP

 

 

Pagrindinis vasaros priėmimas: po 10 ir 12 klasės / keičiantiems profesiją

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

 

2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.

 

Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
2023 m. rugpjūčio 11  d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre
2023 m. rugpjūčio 14–17 d.
Pamokų pradžia
2023 m. rugsėjo 1 d.

Papildomas priėmimas: po 10 ir 12 klasės / keičiantiems profesiją

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/
 
2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.
 
Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
2023 m. rugpjūčio 29  d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre
2023 m. rugpjūčio 30 – 31 d.
Pamokų pradžia
2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/
 
2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d.
Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre
dėl sutarties pasirašymo susisieksime asmeniškai