PRIĖMIMO TVARKA

Gimnazistams

Moduliai gimnazistams, besimokantiems savoje mokykloje

Priėmimas į 9-tą klasę.

Profesijos stojantiems po 10 klasės

Siekiantiems įgyti profesiją

Profesijos stojantiems po 12 klasių

Profesijos norintiems persikvalifikuoti

Turintiems SUP

Pagrindinio priėmimo žiemos etapas 

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
2024 m. vasario 1 d. – 11 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
2024 m. vasario 15  d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre
2024 m. vasario 19–20 d.

Pagrindinis vasaros priėmimas: po 10 ir 12 klasės / keičiantiems profesiją

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.

 

Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
2024 m. rugpjūčio 9  d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre
2024 m. rugpjūčio 9 (nuo 14 val.)  – 13 d.
Pamokų pradžia
2024 m. rugsėjo 1 d.

Papildomas priėmimas: po 10 ir 12 klasės / keičiantiems profesiją

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/
2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 25 d.
Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
2024 m. rugpjūčio 27  d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre
2024 m. rugpjūčio 28 – 30 d.
Pamokų pradžia
2024 m. rugsėjo 1 d.

 

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/
2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d.
Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre
dėl sutarties pasirašymo susisieksime asmeniškai