Projektų naujienos

Erasmus+ projekto „TechnoVET“ partnerių susitikimas

Vasario 22-23 d. Berlyne vyko Erasmus+ projekto „Technologiniai ištekliai profesinio rengimo ir mokymo
skaitmeninimui gerinti / TechnoVET“, Nr. 2022-1-ES01-KA220-VET-000086946, partnerių susitikimas, kurio
metu projekto partneriai iš Vokietijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos ir Lietuvos intensyviai dirbo rengdami
atvirųjų išteklių platformą, kurioje saugomi projekto rezultatai: vadovas su naudingomis technologijomis,
skirtomis profesinio mokymo skaitmeninimui tobulinti ir minkštųjų įgūdžių kursai ir vaizdo įrašai bei bus
galima keistis ištekliais skaitmeninio mokymo medžiagai planuoti ir tvarkyti.

Partneriai įvertino svarbiausius projekto etapus ir planavo tolesnius veiksmus.