Projekto santrauka:

Nepakankama mokymo centrų ir darbdavių socialinio dialogo ir socialinio kapitalo būklė, lemia tai, kad pameistrystės forma Lietuvoje sunkiai skinasi kelią ir vyraujančia mokykline profesinio mokymo forma parengtų specialistų kvalifikacija ne visai atitinka darbdavių poreikus. Sprendžiant išvardintas problemas, projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis pameistrystės forma mokymo centro partnerių įmonėse ir įgyti kvalifikaciją, atitinkančią darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą, prisidės prie pameistrystės tradicijos Lietuvoje stiprėjimo. Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ kartu su 20 partnerių– verslo įmonių įgyvendinant projektą, sieks tikslo –  padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje. Projekto tikslas bus pasiektas per 12 mėnesių, sudarant galimybę 74 įvairių specialybių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Vilniaus ir Druskininkų filialo mokinių  – 31 virėjui, 8 padavėjams-barmenams, 1 konditeriui, 7 slaugytojo padėjėjams, 3 automechanikams, 6 kirpėjams, 11 masažuotojų, 7 siuvėjams, mokantis pameistrystės forma tobulinti profesinius ir verslumo įgūdžius ir įgyti kvalifikaciją. Projektas „MC „Žirmūnai“ pameistrystės projektas“ prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto  „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

Projekto partneriai: UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, UAB „Istorinė virtuvė“, VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAVILIŲ PENSIONATAS Uždaroji akcinė bendrovė „Restoranų grupė FORTAS“, UAB „Fresh Projects“, UAB „Grand SPA Lietuva“, UAB „JITL“, UAB „Masažo namai“, UAB A. Navickas ir ko, UAB „Radmira“, Uždaroji akcinė bendrovė „TUMA“, UAB „Upa MCT“, Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė, Uždaroji akcinė bendrovė „VANDENS MALŪNAS“, UAB „Budabaras“, UAB „MAŽOJI RAGAINĖ“,  Senjorų socialinės globos namai, „Sweet art“, UAB, UAB „Maisto meras“, UAB „Lonsera“.

Įgyvendinimo pradžia: 2020-09-03

Trukmė: 12 mėn.

Projekto bendras biudžetas: 293 643.67 EUR

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų

www.esinvesticijos.lt