ERASMUS+ Profesinio mokymo bendradarbiavimo partnerystės projektas

“Training for upskill key innovation related competences in VET for the micro and small businesses of the food sector / UPINFOOD“

„Inovatyvių kompetencijų tobulinimas, skirtas maisto sektoriaus mažoms ir labai mažoms įmonėms“

Projekto aprašymas

ES maisto ir gėrimų pramonė yra didžiausias gamybos sektorius pagal apyvartą, pridėtinę vertę ir užimtumą. Jos indėlis į Europos ekonomiką yra labai svarbus: visoje ES dirba 4,25 mln. darbuotojų, o jos apyvarta viršija 1 trilijoną eurų. Šioje pramonėje taip pat veikia daugiau kaip 285 000 MVĮ.

Maisto pramonės įmonės noriai prisideda prie inovacijų diegimo ir plėtros: jos žino, kad tai gali sukurti bendrą vertę vartotojams, visuomenei ir joms pačioms. Jos gali kurti sveikesnius, skanesnius ar įperkamus produktus, didinti gamybos procesų efektyvumą, kurti tvaresnes ar pažangesnes pakuotes, didinti maisto saugą ar galiojimo laiką ir spręsti svarbias aplinkosaugos problemas, pavyzdžiui, maisto atliekų. Tačiau, kad šios inovacijos taptų prieinamos, reikia ugdyti maisto pramonės darbuotojų ir vadovų kompetencijas bei suteikti jiems galimybę įgyti naujų žinių ir įgūdžių.

„UPINFOOD” – tai projektas, kuriuo siekiama prisidėti prie būtinos maisto tiekimo grandinių pertvarkos, siekiant labiau naujoviškų ir tvarių modelių bei pasitelkiant kokybišką profesinį rengimą ir mokymą.

Projekto tikslas:

Skatinti maisto sektoriaus pertvarką, siekiant naujos modernizuotos maisto vizijos, kuri tenkintų šiuolaikinę kokybiškų ir sveikų produktų paklausą, kartu būtų tvari, pasitelkianti naujas technologijas ir taptų inovacijų varikliu. Šiuos pokyčius siekiama įgyvendinti užtikrinant kokybišką profesinį mokymą, skirtą svarbiausiems šios pramonės šakos dalyviams.

Numatomi projekto rezultatai:

  • Kompetencijų sistema

Bus sukurta kompetencijų sistema, numatanti mokymosi būdus ir priemones, kurios padėtų mažųjų verslų atstovams įgyti žinių ir įgūdžių maisto pramonės inovacijų ir tvarumo srityse.

  • Mokymo programa

Bus parengta išsami mokymo programa, skirta maisto pramonės įmonių specialistams, siekiant, kad jie įgytų reikalingų kompetencijų diegti inovatyvius ir tvarius verslo modelius, apimančius visą gamybos grandinę.

Pagrindiniai mokymo moduliai:

– Inovacijos maisto pramonės versle.

– Orientacija į klientą: paklausos ir tendencijų supratimas.

– Saugaus ir sveiko maisto inovacijos.

– Tvari maisto gamyba.

– Verslo organizaciniai pokyčiai.

– Skaitmeninimas.

  • Vadovas profesijos mokytojams

Vadovas, skirtas suteikti profesijos mokytojams žinių ir priemonių parengtai mokymo programai įgyvendinti.

Projekto partneriai:

  • IDFS Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (startuolis), Lenkija – koordinatorius
  • Markeut Skills Sociedad Limitada, (švietimo asociacija), Lenkija
  • Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras, Lietuva
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci (švietimo NVO), Lenkija
  • Liofyllo Social Cooperative Enterprise (startuolis, socialinė įmonė), Graikija
  • Institute of Entrepreneurship Development (švietimo NVO), Graikija
  • Federalimentare Servizi SRL (asociacija), Italija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-12-01 –2024-11-30

Projekto tinklapis  https://upinfood.erasmus.site/ 

Pirmasis UPINFOOD susitikimas Lenkijoje

Erasmus+ projekto „Training for upskill key innovation related competences in VET for the micro and small businesses of the food sector / UPINFOOD“ partnerių susitikimas