Naujienos

VESK prisijungė prie Lietuvos Įvairovės chartijos

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras prisijungė prie Lietuvos Įvairovės chartijos asociacijos.

Lietuvos Įvairovės chartija – nevyriausybinė organizacija, vienijanti privataus, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijas, siekiančias kurti atvirą ir įtraukią darbo aplinką bei stiprinti savo socialinę atsakomybę.

Rugsėjo 19 d. VESK direktorius Saulius Zybartas pasirašė Įvairovės chartijos dokumentą ir taip pat įsipareigojo puoselėti įtraukią darbo aplinką, formuoti įvairovės politiką.

Pasirašydami Įvairovės Chartijos dokumentą, mes įteisiname tai, ką deklaruojame savo darbe. Įtrauktis ir įvairovė yra principai, kuriais vadovaujamės, kurdami visiems palankią mokymosi ir darbo aplinką. Tikime, kad mes su komanda prisidėsime prie teigiamų poslinkių, užtikrinant lygias galimybes Lietuvos visuomenėje, – teigia direktorius.