Baigusiems 8 klases ir stojantiems į 9 gimnazijos klasę

Norintys mokytis 9 gimnazijos klasėje turi pildyti registracijos formą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDUHFCZne1jsYWP7wyNJPJLHN0-f0fQv9vlnUCX2mknPQYhg/viewform

9-10 klasėje mokysitės pagrindinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos, fizinio ugdymo, tikybos/etikos, muzikos, dailės.

Taip pat jau 9 ir 10 klasėse galėsite išsibandyti ir pasimatuoti jus dominančią profesiją: virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, mokantis pasirinktos profesijos modulių.

Besimokant pagrindinio ugdymo programoje Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre (VESK) jau 9 ir 10 klasėje gausite stipendiją.

Galėsite vykti į stažuotes užsienyje.

Turėsite galimybę užsiimti mėgstama menine, sportine, sveikatingumo ar kita veikla būrelių metu.

Dalyvausite įvairiuose VESK vykstančiuose mokykliniuose, rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose ir konkursuose.

Mokymo centre visuomet jausitės saugiai, turėsite įvairiapusišką pagalbą iš mokytojų, socialinio pedagogo, psichologo ar administracijos darbuotojų.

Turėsite galimybę gyventi VESK bendrabutyje, esančiame miesto centre.

Baigę 10 klasių, gausite pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, rinksitės specialybę ir mokysitės 11-12 kl. bendrųjų bei profesinių dalykų.

Baigusiems 10 klasių ir stojantiems į 11 klasę

Norintys įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesiniu, teikia dokumentus per LAMABPO portalą.

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių (I-II kurso) mokiniai mokosi:

  • vidurinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos/ biologijos, istorijos/geografijos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), fizinio ugdymo, etikos/tikybos;
  • pasirenkamųjų profesijos mokymo arba vidurinio ugdymo dalykų/ modulių, pvz. „Tekstų kūrimas ir suvokimas”, „Dailė ir patiekalų dizainas“, kt.
  • virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, apskaitininko, svečių aptarnavimo darbuotojo programų su viduriniu išsilavinimu mokiniai 11-12 klasėje mokosi ir profesijos dalykų, kurie yra sudėtinė mokymosi programų dalis (modulinės programos);

Mokiniai gali dalyvauti įvairių sričių neformaliojo švietimo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, dalykiniuose ir kt.

Mokiniai turi galimybę stažuotis užsienyje, vykti  į tarptautinius projektus, kur turi galimybę patobulinti profesinius ir bendruosius įgūdžius, šnekamąją užsienio kalbą.

II kurso (12 klasės) pabaigoje mokiniai, išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę 11-12 klasės programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų (modulinės programos), išlaikę asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, įgyja profesijos diplomą.

Apie stažuotes užsienyje pagal Erasmus + programas!

Kontaktai:

Gimnazijos skyriaus vedėja

Kristina Ališauskienė

Tel. +370 664 23 138

kristina.alisauskiene@vesk.lt

Administratorė

Tel. +370 664 23124

katazina.kalugina@vesk.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre

Alina Grinkienė

Tel. +370 649 72 070

alina.grinkiene@vvsb.lt

Darbo laikas –  Trečiadienis 8.00-18.00 val.