Naujienos

Gimnazistų drąsūs žingsniai išbandant naujoves

2022 m. birželio 9 d. Linkuvos ir Pakruojo „Atžalyno“ 55 gimnazistai,  kurie mokėsi virėjo modulinės profesinio mokymo programos modulių Mokymo centre „Žirmūnai“ , atsiėmė savo pirmuosius pažymėjimus.

Mokymo centre tokiu būdu mokėsi 157 gimnazistai. Planuodami savo profesinę karjerą, gimnazistai mokslo metais save išbandė besimokydami virėjo profesijos pagal modulius: „Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas“ ir „Picų gaminimas“.

Bendradarbiaujant bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoms, derinant pamokų tvarkaraščius, gimnazistai turėjo galimybę įgyti kompetencijas ir greičiau įsilieti į darbo rinką. Įgytos kompetencijos sudaro sąlygas atrasti save profesinėje veikloje, skatina savarankiškumą ir kūrybiškumą.

Pažymėjimų įteikimo iškilmės organizuotos miesto simboliu tapusioje Sinagogoje. Iškilmėse dalyvavo profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktorius Saulius Zybartas, direktoriaus patarėjas Arūnas Plikšnys, profesijos mokytoja Vida Bingelytė, Pakruojo skyriaus vedėja Aldona Laurinavičienė.

Jaunuoliams linkėjo sėkmės Pakruojo rajono savivaldybės atstovai. Visi sėkmingai įgiję kompetencijas pagal pasirinktus modulius buvo kviečiami tęsti mokymus kitame etape.

Norintiems įgyti profesijos žinių:

MC „Žirmūnai“ priėmime kviečiame dalyvauti moksleivius, norinčius įgyti profesijos žinių, ar išmokti naudingų įgūdžių pasirenkant jiems patinkantį profesijos modulį. Derinti mokymąsi dviejose mokyklose:

  • savo bendrojo ugdymo mokykloje ar gimnazijoje
  • profesinio mokymo įstaigoje,

gali bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 9-10 ir 11-12 klasių mokiniai.