Misija

Teikti kokybišką bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, profesinę reabilitaciją ir užtikrinti absolventų integraciją į darbo rinką bei mokymosi visą gyvenimą galimybes.

Vizija

Per artimiausius 10 metų Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras, savo organizacine struktūra, efektyviu valdymu, mokytojų akademinės laisvės ir atsakomybės už rezultatus nuostatomis, įvairių mokymo modelių taikymu, nacionalinių ir tarptautinių programų plėtojimu, bei kokybės užtikrinimo sistema turi tapti savo srities lyderiu.

Vertybės

Tvarumas, bendradarbiavimas, kokybė, skaidrumas, atsakomybė, įtrauktis.

Strateginis planas 2022-2025: Žiūrėti