Mokinių vidaus tvarkos taisyklės (2024-03-26 įsak. Nr. V1-82) skaityti plačiau>>>

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka (2024-03-26 įsak. Nr. V1-82) skaityti plačiau>>>

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka (2024-03-26 įsak. Nr. V1-82) skaityti plačiau>>>

Savirupos tvarkos aprašas 2022 m. PARSISIŲSTI

Nuotolinio mokymo/si tvarkos aprašo projektas Skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ Pameistrystės mokymo organizavimo tvarka (2021-03-22 įsak. Nr. V1-52) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ Krizių valdymo tvarkos aprašas (2020-12- 01 įsak. Nr. V1-319) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“  mokytojų (pedagogų) etikos kodeksas (2020-11-25 įsak. Nr. V1-312) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ Tėvų/globėjų informavimo ir komunikavimo tvarka (2020-12-22 įsak. Nr. V1-335) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ Dalyko ar modulio keitimo ir dalykų programų skirtumų likvidavimo bei atsiskaitymo tvarka (2020-12-22 įsak. Nr. V1-335) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ mokinių mokomųjų dalykų įsiskolinimų likvidavimo tvarka (2020-12-22 įsak. Nr. V1-335) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ darbo tvarkos taisyklės (2019-12-31 įsak. Nr. V1-71) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ darbo tvarkos taisyklės (2019-12-31 įsak. Nr. V1-71) skaityti plačiau>>>

Vidaus tvarkos taisyklės profesinės reabilitacijos dalyviams (2020-07-17 įsak. Nr. V1-201) skaityti plačiau>>>

Mokymo organizavimo tvarka, pageidaujantiems įgyti kompetencijas nebendrąja priėmimo tvarka (bedarbiams, darbdavių ar asmeninėmis lėšomis ir pan.) (2020-07-13 įsak. Nr. V1-198) skaityti plačiau>>>

Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, nuostatai (2022-11-22) skaityti plačiau>>>

Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarka (2019-10-10 įsak. Nr. V1-29) skaityti plačiau>>>

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (2020-01-06 įsak. Nr. V1-1) skaityti plačiau>>>

Privatumo politika (2020-02-24 įsak. Nr. V1-44) skaityti plačiau>>>

Slapukų politika (2020-02-24 įsak. Nr. V1-44) skaityti plačiau>>>

Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (2023-03-01 įsak. Nr. V-48) skaityti plačiau>>>

PMC  „Žirmūnai“ išleidimo akademinių atostogų tvarka (2019-09-02 įsak. V1-3) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (2019-09-02 įsak. V1-3) skaityti plačiau>>>

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (2020-01-06 įsak. V1-1) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ mokinių šalinimo iš mokyklos tvarka (2019-09-02 įsak. V1-3) skaityti plačiau>>>

PMC „Žirmūnai“ reagavimo į smurtą ir patyčias tvarkos aprašas (2019-09-02 įsak. V1-1) skaityti plačiau>>>